Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / ต้อนรับนิสิตวิชาเอกภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย สถาบันภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยภูมินท์พนมเปญ

ต้อนรับนิสิตวิชาเอกภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย สถาบันภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยภูมินท์พนมเปญ

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สถาบันัวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมาหาสารคาม ได้ทำการต้อนรับนิสิตวิชาเอกภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย สถาบันภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยภูมินท์พนมเปญ จำนวน 27 คน โดยมีรองศาสตราจารย์วีณา วีสเพ็ญ ผู้เชี่ยาญ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ สาลี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้กล่าวต้อนรับ

ทั้งนี้รองศาสตราจารย์วีณา วีสเพ็ญ ได้แนะนำประวัติความเป็นมาของสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานและจุดจัดแสดงนิทรรศการของสถาบันวิจัยฯ โดยมีเจ้าหน้าที่กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณได้นำชมนิทรรศการพร้อมอธิบายให้ความรู้แก่นิสิตชาวต่างชาติและได้เยี่ยมชมจำนวน 3 จุด คือ 1. จุดแสดงนิทรรศการเอกสารใบลาน 2. จุดแสดงนิทรรศการผ้าอีสาน 3.พิพิธภัณฑ์อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน

 

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มอบกระเช้าปีใหม่ให้กับธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มอบกระเช้าปีใหม่ให้กับธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 8 ม …