Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / จัดงานสังสรรค์ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562

จัดงานสังสรรค์ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานสังสรรค์ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 ขึ้น โดยมีรองศาสตราจารย์  ดร.ปฐม  หงษ์สุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ร่วมจับฉลากแลกเปลี่ยนของขวัญ และมอบของขวัญปีใหม่ให้กับบุคลากร ในการจัดงานครั้งนี้ เป็นการพบปะสังสรรค์ร่วมกันอันเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและส่งเสริมความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน

 

ข่าว ศรัณย์พงษ์ ชรารัตน์

ภาพ บุญชู ศรีเวียงยา/ พัชรินทร์ ประทุมชาติ/ ศรัณย์พงษ์ ชรารัตน์

 

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ สักการบูชา “พระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก” และ โครงการ ฮีตเดือนสี่ ตุ้มโฮมสืบสานทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวด

เมื่อวันที่26 ม …