Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / จัดงานสังสรรค์ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561

จัดงานสังสรรค์ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานสังสรรค์ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 ขึ้น โดยมีรองศาสตราจารย์  ดร.ปฐม  หงษ์สุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ร่วมจับฉลากแลกเปลี่ยนของขวัญ และมอบของขวัญปีใหม่ให้กับบุคลากร ในการจัดงานครั้งนี้ เป็นการพบปะสังสรรค์ร่วมกันอันเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและส่งเสริมความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน

 

ข่าว/ภาพ นายศรัณย์พงษ์ ชรารัตน์

 

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ทบทวนแผนกลยุทธ์ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี          

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ทบทวนแผนกลยุทธ์ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี          

เมื่อวันที่ 20 …