Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 เวลาประมาณ 08.30 น.  ณ ห้องประชุมชั้น 3 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมี รองศาสตราจารย์  ดร.ปฐม  หงษ์สุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งแนะนำและให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาระงานของสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
 
 
ภาพ/ข่าว: นายศรัณย์พงษ์ ชรารัตน์

 

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มอบกระเช้าปีใหม่ให้กับธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มอบกระเช้าปีใหม่ให้กับธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 8 ม …