Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / ต้อนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ต้อนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ ได้ให้การต้อนรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 สาขาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมีนายอรรถพล ธรรมรังษีและนายนัฐพงษ์ ภูภักดี ให้การต้อนรับและให้ความรู้แก่นักศึกษาเกี่ยวกับวรรณกรรมพื้นบ้านอีสาน เรื่อง ผาแดงนางไอ๋ เพื่อประกอบวิจัยการศึกษาในการนำมาสร้างผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ เรื่องผาแดงนางไอ๋

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มอบกระเช้าปีใหม่ให้กับธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มอบกระเช้าปีใหม่ให้กับธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 8 ม …