Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / ต้อนรับคณะผู้บริหารและนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาลัยชนชาติกว่างซี

ต้อนรับคณะผู้บริหารและนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาลัยชนชาติกว่างซี

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 รองศาสตราจารย์สุรชา อมรพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้นำคณะผู้บริหาร และนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาลัยชนชาติกว่างซี จำนวน 21 คน เข้าเยี่ยมชมสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี อาจารย์สถิตย์ เจ็กมา รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และมีบุคลากรสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้พาเข้าชม ห้องนิทรรศการต่างๆ ซึ่งนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชันย์ นิลวรรณาภา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้พาเข้าชมห้องผ้าอีสาน ห้องธรรมเจดีย์นิทรรศน์ และห้องนิทรรศการศิลปินพื้นบ้าน ซึ่งในแต่ละห้องนั้นจะมีบุคลากร สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ค่อยให้คำแนะนำ

 

ข่าว/ภาพ: นายศรัณย์พงษ์ ชรารัตน์

 

 

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มอบกระเช้าปีใหม่ให้กับธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มอบกระเช้าปีใหม่ให้กับธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 8 ม …