Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561  ณ ห้องประชุมชั้น 3 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ทำการต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยมี อาจารย์สถิตย์ เจ๊กมา รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์ กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งบรรยายเกี่ยวกับการทำงานของสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

 

ข่าว นายศรัณย์พงษ์ ชรารัตน์

ภาพ พัชรินทร์ ประทุมชาติ

 

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ สักการบูชา “พระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก” และ โครงการ ฮีตเดือนสี่ ตุ้มโฮมสืบสานทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวด

เมื่อวันที่26 ม …