Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / จัดระบบเอกสารใบลานวัดไตรภูมิคณาจารย์

จัดระบบเอกสารใบลานวัดไตรภูมิคณาจารย์

เมื่อวันที่ 29-30 มีนาคม 2561 กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคามและ ดร.บุญชู ภูศรี อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาลัยทยาลัยอุบลราชธานี ได้ออกสำรวจพื้นที่เพื่อจัดระบบเอกสารใบลาน ณ วัดไตรภูมิคณาจารย์ บ้านตากแดด ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีพระครูสุนทรปัญญาวิมล เจ้าอาวาสวัดไตรภูมิคณาจารย์และชาวบ้านให้การต้อนรับ ทั้งนี้ได้มีคณะครูหมวดภาษาไทยโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยพร้อมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มาร่วมสำรวจเอกสารโบราณ การสำรวจเอกสารโบราณในครั้งนี้สำเร็จไปด้วยดี

ภาพ/ข่าว กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ

 

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ สักการบูชา “พระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก” และ โครงการ ฮีตเดือนสี่ ตุ้มโฮมสืบสานทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวด

เมื่อวันที่26 ม …