Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / สำรวจจัดระบบเอกสารใบลานวัดโพธิ์ศรีนาเวียงและวัดจอมมณี

สำรวจจัดระบบเอกสารใบลานวัดโพธิ์ศรีนาเวียงและวัดจอมมณี

เมื่อวันที่ 8-10 มีนาคม 2561 กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ออกพื้นที่จัดระบบเอกสารโบราณในพื้นที่อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย จำนวน 2 วัด ประกอบไปด้วย วัดโพธิ์ศรี บ้านนาเวียงใหญ่ ตำบลด่านซ้าย พบเอกสารใบลานจำนวน 10 หมวด 393 ผูก และ วัดจอมมณี บ้านนาหมูม่น ตำบลนาดี พบเอกสารใบลานจำนวน 12 หมวด 760 ผูก ทั้งนี้กลุ่มงานได้จัดเก็บเข้าหีบเรียบร้อยแล้วทั้ง 2 วัด

 

ข่าว/ภาพ กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ

 

Check Also

มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อเวันที่ 7 …