Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลาประมาณ 09.00 น.  ณ ห้องประชุมชั้น 3 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ทำการต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยมี อาจารย์สถิตย์ เจ๊กมา รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์ กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งบรรยายเกี่ยวกับการทำงานของสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

 

ภาพ/ข่าว นายศรัณย์พงษ์  ชรารัตน์

Check Also

โครงการโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นพิพิธภัณฑ์วัดมณีวนาราม

กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นพิพิธภัณฑ์วัดมณีวนาราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    

เมื่อวันที่ 8-1 …