Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / ร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ สำนัก สถาบัน ศูนย์ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561

ร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ สำนัก สถาบัน ศูนย์ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ สำนัก-สถาบัน-ศูนย์ ครั้งที่ 8 ขึ้น ซึ่งในปีนี้สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนางพรพิมล มโนชัย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน

ในการนี้ การจัดกีฬาสานสัมพันธ์ สำนัก-สถาบัน-ศูนย์ ในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 8 มีหน่วยงานเข้าร่วมทั้งหมด 6 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักศึกษาทั่วไป สำนักวิทยบริการ สำนักคอมพิวเตอร์ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช และศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายหน่วยงานภายใน ให้มีความรัก ความสามัคคีและสร้างความสนุกสนานให้กับบุคลากร

 

ข่าว : ศรัณย์พงษ์ ชรารัตน์

ภาพ : บุญชู ศรีเวียงยา / ศรัณย์พงษ์ ชรารัตน์

 

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ทบทวนแผนกลยุทธ์ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี          

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ทบทวนแผนกลยุทธ์ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี          

เมื่อวันที่ 20 …