Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / สถาบันศิลปะและวัฒนธรรมอีสานร่วมกีฬาสานสัมพันธ์ สำนัก สถาบัน ศูนย์ มมส ครั้งที่9

สถาบันศิลปะและวัฒนธรรมอีสานร่วมกีฬาสานสัมพันธ์ สำนัก สถาบัน ศูนย์ มมส ครั้งที่9

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้ร่วมเข้าร่วมงานกีฬาสานสัมพันธ์ สำนัก สถาบัน ศูนย์ ครั้งที่ 9 ซึ่งสถาบันวิจัยวลัยรุกเวช เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ณ สถานีปฏิบัติการบ้านเกิ้ง(กุดแดง) สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช  โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา  ประเทพา รองอธิการฝ่ายวิชาการเป็นประธานเปิดงาน และมีผู้บริหารของหน่วยงานและบุคลากร ทั้ง 5 หน่วยงานร่วมในพิธีเปิด การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการให้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรใน สำนักวิทยบริการ สำนักคอมพิวเตอร์ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน และศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา ได้รู้จักกันซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการติดต่อประสานงานและการร่วมมือกันในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน

การจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 9 โดยแบ่งออกเป็น5 สี ได้แก่สีเหลือง สีแดง สีชมพู และสีฟ้า โดยสถาบันวิจัยศิลปะฯ อยู่สีฟ้าร่วมกับสำนักคอมพิวเตอร์ มีการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์จากนั้นมีการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน จากนั้นมีการมอบธงกีฬาสานสัมพันธ์ สำนัก สถาบัน ศูนย์ แก่สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ซึ่งเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไป

 

ข่าว สุพิน ไตรแก้วเจริญ

ภาพ พัชรินทร์ ประทุมชาติ

 

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ สำรวจเอกสารใบลาน วัดบ้านดอนเกลือ

สถาบันวิจัยศิลปะฯ สำรวจเอกสารใบลาน วัดบ้านดอนเกลือ

เมื่อวันที่ 19- …