Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / ถวายงานด้านการแทงหยวกประดับพระจิตกาธานในงานพระบรมศพ รัชกาลที่ ๙

ถวายงานด้านการแทงหยวกประดับพระจิตกาธานในงานพระบรมศพ รัชกาลที่ ๙

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 รองศาสตราจารย์ วีณา วีสเพ็ญ ได้นำช่างแทงหยวก ตัวแทนภาคอีสาน ๒ คน ที่ได้รับการคัดเลือก คือ นายภูวดล อยู่ปานและนายณัฐพงค์ มั่นคง เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบแนวทางในการถวายงานด้านการแทงหยวกประดับพระจิตกาธานในงานพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ ในช่วง ๑๙-๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ในการนี้ได้นำหนังสือ”ศิลปะการแทงหยวก ปราสาทผึ้งบ้านโพนทราย”ซึ่งจัดพิมพ์ในนามมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า มอบแก่คุณบุญชัย ทองเจริญบัวงาม นักจัดการงานในพระองค์ ชำนาญการ สำนักพระราชวังและอาจารย์ ร.รช่างฝีมือในวังชาย เพื่อนำเข้าห้องสมุดและเป็นการเผยแพร่ให้ปรากฏในวงกว้างว่า ภาคอีสานมีช่างกลุ่มแทงหยวกที่ยังคงสืบสานงานด้านนี้อย่างต่อเนื่อง

 

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มอบกระเช้าปีใหม่ให้กับธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มอบกระเช้าปีใหม่ให้กับธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 8 ม …