Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานเข้าร่วมการประชุมสัมมนา เรื่อง การจัดทำทะเบียนเอกสารมรดกความทรงจำแห่งชาติ ครั้งที่ 13

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานเข้าร่วมการประชุมสัมมนา เรื่อง การจัดทำทะเบียนเอกสารมรดกความทรงจำแห่งชาติ ครั้งที่ 13

เมื่อวันที่ 21-23 ธันวาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชันย์ นิลวรรณาภา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนพร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา เรื่อง การจัดทำทะเบียนเอกสารมรดกความทรงจำแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ณ  โรงแรมมณีจันทร์รีสอร์ท จันทบุรี ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมศิลปากร สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ และคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยแผนงานความทรงจำแห่งโลก  โดยในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นางสาวนันทกา พลชัย ผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดประชุมสัมมนา นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา และนายขจร มุกมีค่า ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวเปิดประชุมสัมมนาในครั้งนี้

ในการร่วมสัมมนาในครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชันย์ นิลวรรณาภา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมกับ นางสาวก่องแก้ว วีระประจักษ์ ได้นำเสนอเอกสารเพื่อขึ้นทะเบียนมรดกความทรงจำแห่งชาติ เรื่อง ตำนานอุรังคธาตุ โดยการประชุมสัมมนาครั้งนี้ มีการเสนอเอกสารเพื่อขึ้นทะเบียนมรดกความทรงจำแห่งชาติ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ กฎหมายตราสามดวง ตำนานอุรังคธาตุ เอกสารการบริหารราชการหัวเมืองตะวันออก: จันทบุรี จดหมายเหตุเหตุการณ์สำคัญของเจ้าคณะจังหวัดระยองและเจ้าคณะอำเภอ และเอกสารโรงเรียนสฤษดิเดช ซึ่งมีผู้ร่วมประชุมสัมมนาจากหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา สื่อมวลชนท้องถิ่น และประชาชน ในจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดใกล้เคียง รวมกว่า 100 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 

ภาพ/ข่าว พัชรินทร์ ประทุมชาติ

 

 

 

 

 

 

 

 

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ สักการบูชา “พระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก” และ โครงการ ฮีตเดือนสี่ ตุ้มโฮมสืบสานทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวด

เมื่อวันที่26 ม …