Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / โครงการผลิตสื่อสร้างสรรค์ เพื่อเผยแพร่ประเพณีการเล่นในพิธีกรรมท้องถิ่น กรณีบวชควายจ่า (มุ่งเป้า)

โครงการผลิตสื่อสร้างสรรค์ เพื่อเผยแพร่ประเพณีการเล่นในพิธีกรรมท้องถิ่น กรณีบวชควายจ่า (มุ่งเป้า)

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้รับงบประมาณสนับสนุน  โครงการ 1 คณะ  1 ศิลปวัฒนธรรม  เรื่อง การผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่ประเพณีการเล่น ในพิธีกรรมท้องถิ่น กรณี บวชควายจ่าใน (มุ่งเป้า) งานประเพณีบุญบั้งไฟในเขตพื้นที่อำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย นิลอาธิ และนายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์ หัวหน้าโครงการ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่ประเพณีการละเล่นในพิธีกรรม ซึ่งเป็นวัฒนธรรมของประชาชนในท้องถิ่น สื่อสร้างสรรค์ผลิตในรูปแบบวิดีทัศน์ และยังมีบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องเรื่อง “บวชควาย” ใน “บุญบั้งไฟ”  


เอกสารที่เกี่ยวข้อง ไฟล์แนบ

Check Also

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560

เมื่อวันที่ 20 …