Breaking News
Home / ข่าวบริการวิชาการ / โครงการจัดการความรู้ และอบรบการย้อมสีธรรมชาติจากมะเกลือ

โครงการจัดการความรู้ และอบรบการย้อมสีธรรมชาติจากมะเกลือ

 

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ณ ชุมชนบ้านหัวสะพาน อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการจัดการความรู้ และอบรบการย้อมสีธรรมชาติจากมะเกลือ ให้แก่ชาวบ้านหัวสะพาน  นำโดย อาจารย์ทัศนีย์ บัวระภา ประธานจัดโครงการ และคณะ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.บัญญัติ  สาลี  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิชาการ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวเปิดโครงการ

 

ทั้งนี้ในการจัดโครงการอบรบ ได้มีเครือข่ายการทอผ้า ย้อมผ้า จากจังหวัดนครปฐม และวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ได้เข้าอบรบ และแลกเปลี่ยนความรู้การย้อมผ้า และทอผ้า อีกด้วย โดยมี นายฤตเมต เสาไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง ได้กล่าวต้อนรับ ในครั้งนี้

 

ภาพ/ข่าว : ศรัณย์พงษ์ ชรารัตน์

 

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ บูรณาการหลักสูตรความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่นักเรียน สพม เขต 26

เมื่อวันที่ 3-4 …