Breaking News
Home / ข่าวบริการวิชาการ / กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นพิพิธภัณฑ์วัดมณีวนาราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    

กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นพิพิธภัณฑ์วัดมณีวนาราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    

เมื่อวันที่ 8-10 มิถุนายน 2561 รองศาสตราจารย์วีณา วีสเพ็ญ ผู้เชี่ยวชาญ นายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์ หัวกลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นพิพิธภัณฑ์วัดมณีวนาราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 -10 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ พิพิธภัณฑ์วัดมณีวนาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีนายอุทัย พลพวก วัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

รองศาสตราจารย์วีณา วีสเพ็ญ ได้บรรยายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของโครงการโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นวัดมณีวนาราม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทราบถึงประวัติความเป็นมา ภายในงานมีกิจกรรมการอบรมตัวอักษรธรรม อบรมอักษรไทยน้อย และอบรมการแทงหยวก โดยกลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ ได้รับผิดชอบในการอบรมอักษรโบราณอีสาน “ตัวอักษรไทยน้อย” แก่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งได้รับความสนใจเป็นจำนวนมาก

 

ภาพ/ข่าว นายพัชรินทร์ ประทุมชาติ

 

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ บูรณาการหลักสูตรความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่นักเรียน สพม เขต 26

เมื่อวันที่ 3-4 …