Breaking News
Home / ข่าวบริการวิชาการ / สถาบันวิจัยฯ ร่วมจัดนิทรรศการ “ผ้ามัดย้อม” งานประเพณีบุญเบิกฟ้า

สถาบันวิจัยฯ ร่วมจัดนิทรรศการ “ผ้ามัดย้อม” งานประเพณีบุญเบิกฟ้า

ระหว่างวันที่  1-10 กุมภาพันธ์ 2562  สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานและให้บริการวิชาการ  เรื่อง  “ผ้ามัดย้อม” ร่วมกับคณะ/ หน่วยงานในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในงานประเพณีบุญเบิกฟ้าและกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ณ  บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม  เพื่อร่วมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในการสืบสานงานประเพณีบุญเบิกฟ้าและงานกาชาด ซึ่งเป็นประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น  โดยได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้การมัดย้อมให้กับผู้เข้าร่วมงานปและผู้สนใจทั่วไป

 

ภาพ/ข่าว ดร.อัจฉรี จันทมูล

 

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ บูรณาการหลักสูตรความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่นักเรียน สพม เขต 26

เมื่อวันที่ 3-4 …