Breaking News
Home / ข่าวบริการวิชาการ / ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มมส.ฝึกทักษะทอผ้าเบื้องต้น

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มมส.ฝึกทักษะทอผ้าเบื้องต้น

 

เมื่อวันที่ 10 กพ 2559  ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มมส.ฝึกทักษะทอผ้าเบื้องต้น ด้วยกี่ประยุกต์ จากกี่กระเหรี่ยง กับนิสิตคณะสถาปัตย์และนฤมิตรศิลป์ปี่ 3 เพื่อนิสิตจะนำไปปรับใช้ในการออกแบบแฟชั่นและต่อยอด การทอผ้าที่ละเอียดและขั้นสูงต่อไป

 

Check Also

สถาบันวิจัยฯ ร่วมนิทรรศการ “ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ”   งานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก

สถาบันวิจัยฯ ร่วมนิทรรศการ “ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ”   งานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก

วันที่ 6 กุมภาพ …