Breaking News
Home / ข่าวบริการวิชาการ / ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มมส.ฝึกทักษะทอผ้าเบื้องต้น

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มมส.ฝึกทักษะทอผ้าเบื้องต้น

 

เมื่อวันที่ 10 กพ 2559  ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มมส.ฝึกทักษะทอผ้าเบื้องต้น ด้วยกี่ประยุกต์ จากกี่กระเหรี่ยง กับนิสิตคณะสถาปัตย์และนฤมิตรศิลป์ปี่ 3 เพื่อนิสิตจะนำไปปรับใช้ในการออกแบบแฟชั่นและต่อยอด การทอผ้าที่ละเอียดและขั้นสูงต่อไป

 

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ บูรณาการหลักสูตรความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่นักเรียน สพม เขต 26

เมื่อวันที่ 3-4 …