Breaking News
Home / เสวนาวิชาการ ในหัวข้อ "บวชควาย ว่าด้วย ประเพณี พิธีกรรม ตำนาน และความเชื่อท้องถิ่นอุษาคเนย์" / บวชควาย ประเพณี พิธีกรรม ตำนาน และความเชื่อท้องถิ่นอุษาคเนย์ (9)

บวชควาย ประเพณี พิธีกรรม ตำนาน และความเชื่อท้องถิ่นอุษาคเนย์ (9)

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ประชุม บวชควาย ประเพณี พิธีกรรม ตำนาน และความเชื่อท้องถิ่นอุษาคเนย์

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ลงพื้นที่สำรวจและจัดทำบัญชีสถานภาพเอกสารโบราณ วัดศรีบุญเรือง บ้านบ่อบุ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 2 & …