Breaking News
Home / ข่าวบริการวิชาการ / กลุ่มงานวิจัยและวิชาการ จัดอบรมการทอผ้าด้วยกี่เอว

กลุ่มงานวิจัยและวิชาการ จัดอบรมการทอผ้าด้วยกี่เอว

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 นางนิ่มนวล  จันทรุญ นักวิจัย กลุ่มงานวิจัยและวิชาการ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการบริการวิชาการ โครงการ “การพัฒนาทักษะการทอผ้าด้วยกี่เอว” ณ บ้านโนนแสบง ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะการทอผ้าและแลกเปลี่ยนแนวคิดการใช้เครื่องทอผ้า ที่พัฒนามาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่แตกต่างกัน  แต่สามารถทอเป็นผืนผ้าได้เหมือนกัน

นางนิ่มนวล  จันทรุญ  ได้กล่าวว่า “กี่เอวจะเป็นกี่ที่ใช้ในการฝึกการเรียนรู้การทอผ้าเบื้องต้น ได้ดี เพราะสามารถพกพาติดตัวไปทอได้ทุกพื้นที่ มีขนาดเล็ก กะทัดรัด ดึงดูดผู้สนใจให้มาเรียนรู้และเพิ่มจำนวนคนทอผ้า หรือใช้ฝึกสมาธิ ให้กับเด็ก หรือเด็กออทิสติก ได้เป็นอย่างดี”

 

ภาพ / ข่าว : นางนิ่มนวล  จันทรุญ และนายบุญชู ศรีเวียงยา

ที่มา : กลุ่มงานวิจัยและวิชาการ

 

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ บูรณาการหลักสูตรความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่นักเรียน สพม เขต 26

เมื่อวันที่ 3-4 …