Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรม / NBT สัมภาษณ์สด นักวิจัย สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

NBT สัมภาษณ์สด นักวิจัย สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อ25 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 ขอนแก่น อาจารย์ ทัศนีย์ บัวระภา นักวิจัยสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ให้สัมภาษณ์สดในรายการอีสานวันนี้ ในประเด็นการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์จากผ้ามัดหมี่ ซึ่งเป็นการบูรณาการองค์ความรู้สู่การบริการวิชาการแก่สังคม ในโครงการนี้เป็นการหาอัตลักษณ์ของผ้ามัดหมี่ของบ้านหินลาด และพัฒนาให้เกิดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้ามัดหมี่ของกลุ่มผลิตผ้าไหมมัดหมี่บ้านหินลาด

 

ภาพ/ข่าว : กุลกันยภรณ์ ดอนกระสินธุ์ และณัฐธิดา เพ็ชรใต้

 

 

 

 

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ร่วมจัดประเพณีบุญผะเหวด ฮีตเดือน ๔ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สถาบันวิจัยศิลป …