Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรม / สถาบันวิจัยศิลปะฯ สำรวจเส้นทางท่องเที่ยว “สุขภาพดี​ เกษตรอินทรีย์​ สะดืออีสาน”

สถาบันวิจัยศิลปะฯ สำรวจเส้นทางท่องเที่ยว “สุขภาพดี​ เกษตรอินทรีย์​ สะดืออีสาน”

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  ร่วมกับกองส่งเสริมการวิจัยและ บริการวิชาการ ซึ่งมี อาจารย์ทม เกตุวงศา  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  นำทีมคณะทำงาน ภายใต้โครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการเพื่อสร้างนวัตกรรมและชุมชนต้นแบบสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในชื่อ “ชุมชนต้นแบบเกษตรอินทรีย์ครบวงจรเพื่อการท่องเที่ยว” โดยมีนางอัจฉรี จันทมูล นักวิจัยประจำสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน เป็นหัวหน้าโครงการ  และมีคณะที่ร่วมรับผิดชอบโครงการ ประกอบด้วย คณะเทคโนโลยี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์และคณะวิทยาการสารสนเทศ  ได้ลงพื้นในวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เพื่อสำรวจเส้นทางท่องเที่ยว “สุขภาพดี​ เกษตรอินทรีย์​ สะดืออีสาน” พื้นที่อำเภอโกสุมพิสัย​ จังหวัดมหาสารคาม ได้แก่ บ้านแห่เหนือ ตำบลหนองบอนบ้านเหล่าโพธิ์ ตำบลหนองกุงสวรรค์ บ้านหนองยาง ตำบลหัวขวาง บ้านเหล่า-บ้านยางสินไชย-บ้านดอนตูม ตำบลเหล่า และบ้านหัวขัว ตำบลแก้งแก  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจะพัฒนาให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบเกษตรอินทรีย์ และขยายเครือข่ายสู่ชุมชนใกล้เคียง  ตลอดจนจะเป็นการสร้างแลนด์มาร์กของเส้นทางการท่องเที่ยวเกษตรอินทรีย์ แห่งใหม่ในพื้นที่ดังกล่าว

 

ข่าว : ดร.อัจฉรี จันทมูล

ภาพ : พัชรินทร์ ประทุมชาติ

 

 

 

 

 

 

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ มุ่งสู่องค์กรความเป็นเลิศ

เมื่อวันที่ 10- …