สถาบันวิจัยศิลปะฯ จัดโปรแกรม 1 วัน ท่องเที่ยว “สุขภาพดี เกษตรอินทรีย์ สะดืออีสาน”

สถาบันวิจัยศิลปะฯ จัดโปรแกรม 1 วัน ท่องเที่ยว “สุขภาพดี เกษตรอินทรีย์ สะดืออีสาน”

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ร่วมกับกองส่งเสริมการวิจัยและ บริการวิชาการ จัดกิจกรรมเส้นทางท่องเที่ยว “สุขภาพดี เกษตรอินทรีย์ สะดืออีสาน” โปรแกรม 1 วัน วันที่ 6 สิงหาคม 2565 การจัดกิจกรรมเส้นทางท่องเที่ยวดังกล่าว เป็นการทำงานภายใต้โครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการเพื่อสร้างนวัตกรรมและชุมชนต้นแบบสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ในชื่อ “ชุมชนต้นแบบเกษตรอินทรีย์ครบวงจรเพื่อการท่องเที่ยว”  โดยมี นางอัจฉรี จันทมูล นักวิจัยประจำสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน เป็นหัวหน้าโครงการ  และมีคณะที่ร่วมรับผิดชอบโครงการ ประกอบด้วย คณะเทคโนโลยีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ และคณะวิทยาการสารสนเทศ

 

กิจกรรมในเส้นทางท่องเที่ยว

เดินทางออกจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เวลา 07.30 น.

  • จุดที่ 1 วัดกลางโกสุม–วนอุทยานโกสัมพี กราบไหว้สักการะขอพรพระมิ่งเมือง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ชมโฉมลิงแสมขนสีทองที่พบเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ชื่นชมทัศนียภาพแก่งตาด ที่สวยงามไปด้วยชั้นหินดินดานลดหลั่นกันคล้ายน้ำตก          
  • จุดที่ 2  บ้านเหล่าโพธิ์ ตำบลหนองกุงสวรรค์  ชิมน้ำสมุนไพรฝางแดง-น้ำอ้อยสด ที่มากด้วยสรรพคุณทางยาถือตะกร้าเข้าสวนเก็บผลผลิตเกษตรอินทรีย์ที่หลากหลายชนิด
  • จุดที่ 3 บ้านหนองยาง ตำบลหัวขวาง  ชื่นใจกับน้ำไผ่มหัศจรรย์เพื่อสุขภาพ  ชิมรสชาติอาหารแปรรูปจากผลผลิตเกษตรอินทรีย์  สัมผัส – เรียนรู้ – วิถีธรรมชาติ – วิถีชุมชน ณ ไร่แสนดีเกษตรทฤษฎีใหม่ รับประทานอาหารกลางวันที่คัดสรรวัตถุดิบจากชุมชน  ซื้อของฝาก ของที่ระลึก และผลิตภัณฑ์จากกลุ่มวิสาหกิจของชุมชน
  • จุดที่ 4 บ้านหนองแคน ตำบลเหล่า  ชื่นชม – ลองทำ หัตถกรรมผ้าทอพื้นบ้าน – จักสานไม้ไผ่   สืบสาน การทำขนมจีน พร้อมชิมรสชาติแป้งข้าวปุ้นจี่หอมๆ
  • จุดที่ 5 บ้านเขวา ตำบลเหล่า   ศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ณ อนุสรณ์สถานสะดืออีสาน
  • จุดที่ 6 บ้านดอนตูม ตำบลเหล่า – บ้านหัวขัว ตำบลแก้งแก   รื่นรมย์สุขใจในทิวทัศน์บึงกุย แหล่งประมงพื้นบ้านของชุมชนโดยรอบ   แวะตลาดชุมชนริมบึงกุย แบ่งปันกำลังใจอุดหนุนผลผลิตจากแหล่งอาหารธรรมชาติ

 

เวลา 16.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ในโอกาสนี้ นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และคณะ อาจารย์ ดร.ฤทธิไกร ไชยงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและการพัฒนาที่ยั่งยืน อาจารย์ทม เกตุวงศา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมหาสารคาม และชมรมผู้สูงอายุตักสิลานคร ได้ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมและให้กำลังใจชุมชนในเส้นทางท่องเที่ยว “สุขภาพดี เกษตรอินทรีย์ สะดืออีสาน”

 

ข่าว : ดร.อัจฉรี จันทมูล

ภาพ : อภิราม ทามแก้ว

 

 

 

Comments are closed.
FACEBOOK PAGE


จำนวนคเข้าชมเว็บไซต์

www.rinac.msu.ac.th