สมาคมอนุรักษ์เอกสารโบราณ พร้อมด้วยสื่อมวลชน ได้เข้าศึกษาดูงาน

สมาคมอนุรักษ์เอกสารโบราณ (สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน) (23)

สมาคมอนุรักษ์เอกสารโบราณ (สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน) (23)

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สถาบันศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน สมาคมอนุรักษ์เอกสารโบราณ พร้อมด้วยสื่อมวลชน ได้เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมงานด้านเอกสารโบราณ นำโดย นายบุญเลิศ เสนานนท์ นายกสมาคมอนุรักษ์เอกสารโบราณ พร้อมด้วยสื่อมวลชน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและเป็นการเผยแพร่งานที่เกี่ยวข้องด้านเอกสารโบราณ โดยมี รศ. ดร. ปฐม หงส์สุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน กล่าวต้อนรับ และมี รองศาสตราจารย์วีณา วีสเพ็ญ ผู้เชี่ยวชาญประจำสถาบันศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน เป็นผู้บรรยายเกี่ยวกับการทำงานของสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสาราม ในด้านเอกสานโบราณ

ในการนี้ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ราชันย์  นิลวรรณาภา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผน สถาบันศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  และ รองศาสตราจารย์วีณา วีสเพ็ญ ผู้เชี่ยวชาญประจำสถาบันศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน พร้อมด้วยบุคลากร ของสถาบันศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

ได้นำคณะสมาคมอนุรักษ์เอกสารโบราณ พร้อมด้วยสื่อมวลชน ได้เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมงานด้านเอกสารโบราณ ที่ ห้องธรรมเจดีย์นิทรรศน์ และ การถ่ายภาพดิจิตอลของคัมภีร์ใบลาน

ภาพ/ข่าว  ศรัณย์พงษ์ ชรารัตน์

Comments are closed.
YOUTUBE RINAC
FACEBOOK PAGE


จำนวนคเข้าชมเว็บไซต์

www.rinac.msu.ac.th