สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ร่วมกับจังหวัดมหาสารคาม สืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์

สืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์

สืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 บุคลากรสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ร่วมกับจังหวัดมหาสารคาม หน่วยงานราชการ และประชาชน สืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ เวลาประมาณ 14.00 น. ได้ทำพิธีบวงสรวงเทวดาขอขมาบูชาพระประจำเมือง ณ หอพระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก ณ หอพระพุทธกันทรวิชัยฯ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ต่อมาเวลาประมาณ 14.30 น. ได้ทำพิธีคารวะ อัญเชิญพระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก ลงสรงน้ำในเทศกาลสงกรานต์ โดยมี นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม นายโชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นางอัจรินทร์ เมืองจันทร์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม พร้อมบุคลากรสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ร่วมกันสักการะ สรงน้ำพระพระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก พระคู่บ้านคู่เมืองมหาสารคาม

วันสงกรานต์ถือเป็นวันเริ่มต้นปีใหม่ตามประเพณีของไทย และถือเป็นวันแห่งความรัก ความผูกพันของทุกคนในครอบครัว นอกจากนี้ ประเพณีสงกรานต์ยังถือเป็นประเพณีสำคัญในการทำบุญประจำเดือนห้าของประชาชนชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีประเพณีทำบุญในแต่ละเดือน รวม 12 เดือน ที่เรียกว่า ฮีต 12 ซึ่งยึดถือปฏิบัติเป็นประเพณีสืบต่อกันมาจนปัจจุบัน

 

ภาพ/ข่าว ศรัณย์พงษ์ ชรารัตน์

Comments are closed.
FACEBOOK PAGE


จำนวนคเข้าชมเว็บไซต์

www.rinac.msu.ac.th