Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรม / กลุ่มงานวิจัยและวิชาการ  นำผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าOTOP ศึกษาดูงานจังหวัดหนองบัวลำภู

กลุ่มงานวิจัยและวิชาการ  นำผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าOTOP ศึกษาดูงานจังหวัดหนองบัวลำภู

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 อาจารย์สถิตย์ เจ็กมา รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์ พร้อมด้วย นางนิ่มนวล จันทรุญ , ดร.อัจฉรี  จันทมูล นักวิจัยและบุคลากรสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้นำกลุ่มทอผ้าบ้านโนนแสบง กลุ่มทอผ้าบ้านนาสีนวน และคณะทำงานโครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ นวัตกรรม ประเภทผลิตภัณฑ์ ผ้าและเครื่องแต่งกาย เดินทางไปศึกษาดูงาน การพัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิต : การบริหารจัดการกระบวนการทอผ้า ณ  กลุ่มทอผ้าเทวาผ้าไทย ตำบลนาคำไฮ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู  จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อเรียนรู้การพัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิต : การบริหารจัดการกระบวนการทอผ้า โดยมี คุณกิติพันธ์  สุทธิสา เป็นวิทยากร ในการต้อนรับและบรรยายให้ทราบถึงการดำเนินงาน พร้อมนำชมกิจกรรมของกลุ่ม ได้แก่กระบวนการทอผ้า/การบริหารจัดการกลุ่มทอผ้า /การย้อมคราม/วิธีการหมักน้ำข้าว /ขั้นตอนการค้นหัวหมี่ /การมัดหมี่ /การทอผ้า / การตัดเย็บเสื้อผ้าและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ / การออกแบบหน้าร้านและการจัดบูทจำหน่ายสินค้า ในการศึกษาดูงานในครั้งผู้ร่วมโครงการจะได้นำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มตนเองต่อไป

 

ภาพ / ข่าว : บุญชู ศรีเวียงยา

ที่มา : กลุ่มงานวิจัยและวิชาการ

 

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ร่วมจัดประเพณีบุญผะเหวด ฮีตเดือน ๔ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สถาบันวิจัยศิลป …