Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรม / งานแสดงมุฑิตาจิตแด่บุคลากรที่เกษียณอายุราชการ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ประจำปี 2560

งานแสดงมุฑิตาจิตแด่บุคลากรที่เกษียณอายุราชการ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 ณ ห้องโถง ชั้น 1 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดงานแสดงมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 ของบุุลากรของสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1 ท่าน ได้แก่ “นายฉลอง ไชยเมือง” โดยมี รศ.ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี

ภาพ: นายพัชรินทร์ ประทุมชาติ

ข่าว: นายศรัณย์พงษ์ ชรารัตน์

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ร่วมจัดประเพณีบุญผะเหวด ฮีตเดือน ๔ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สถาบันวิจัยศิลป …