ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานได้ร่วมพิธีเปิดงานการจัดนิทรรศการของสะสม The collection ในนามตัวแทนผู้จัดงาน

20-04-59 เปิดงานพิพิธภัณฑ์ มมส

20-04-59 เปิดงานพิพิธภัณฑ์ มมส

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 ณ อาคารสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน จัดโครงการ “นิทรรศการของสะสม The collection” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการของสะสมจากเหล่านักสะสมทั้งใน จังหวัดและมาจากต่างจังหวัด

รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงส์สุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ในนามตัวแทนผู้จัดงานเปิดเผยว่า การจัดโครงการ นิทรรศการของสะสมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างนิทรรศการหมุนเวียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในวิชาพิพิธภัณฑ์ สร้างกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายและหลักการของพิพิธภัณฑ์ ตลอดจนส่งเสริมความนิยมในการสะสมวัตถุสิ่งของอันมีค่าทั้งในทางจิตใจและทาง ด้านมูลค่าเพื่อให้วัตถุเหล่านั้นเป็นเครื่องระลึกถึงเหตุการณ์ในอดีตของผู้ สะสม

การจัดงานในครั้งนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดนิทรรศการและจัดแสดงของสะสมของเหล่านักสะสม ทั้งจากภาคอีสานและต่างภาค พร้อมกันนี้ ยังมีกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้เข้าชมได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม ซึ่งของสะสมที่นำมาจัดแสดงแต่ละชิ้นล้วนมีคุณค่า ที่น่าศึกษา และเป็นแรงบันดาลใจให้นักสะสมรุ่นใหม่ได้ศึกษาและเจริญรอยตามให้สมกับคำ กล่าวที่ว่า “การสะสมเป็นจุดเริ่มต้นในการทำพิพิธภัณฑ์”

ภาพ : ศรัณย์พงษ์ ชรารัตน์
ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง
ที่มา : พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

Comments are closed.
FACEBOOK PAGE


จำนวนคเข้าชมเว็บไซต์

www.rinac.msu.ac.th