นิสิตกัมพูชาในกองทุนสมเด็จพระเทพฯ เข้าร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

นิสิตกัมพูชาในกองทุนสมเด็จพระเทพฯ เข้าร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ ห้องโถง ชั้น 1 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อ.ดร.ณัฐกฤตา นามมนตรี จากคณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้นำนิสิตกัมพูชาในกองทุนสมเด็จพระเทพฯ เข้าร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ จำนวน 30 คน  เพื่อทูลเกล้าฯถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีนางสาวสุพิน ไตรแก้วเจริญ เป็นวิทยากรผู้ถ่ายทอดและฝึกปฏิบัติประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ และบุคลากรสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และชาวบ้านจากบ้านโนนศรีสวัสดิ์ ค่อยช่วยสอนและให้คำแนะนำในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว นายศรัณย์พงษ์ ชรารัตน์

 

Comments are closed.
FACEBOOK PAGE


จำนวนคเข้าชมเว็บไซต์

www.rinac.msu.ac.th