สถาบันวิจัยศิลปะฯ  ร่วมถวายเทียนพรรษา พระราชทาน

ถวายเทียนพรรษา

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 นายสถิต เจ๊กมา รองผู้อำนวยการฝ่ายรองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้ร่วมกิจกรรม โครงการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสืบสานงานประเพณีบุญเดือน 8 “ถวายเทียนพรรษาพระราชทานทรงอธิษฐานจิตอนุโมทนา ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันเข้าพรรษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2565”  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) และร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษาพร้อมด้วยจตุปัจจัย เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษาเพื่อเป็นการสืบทอดประเพณี โดยสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน เป็นเจ้าภาพถวายเทียนพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์ จากวัดศรีสวัสดิ์ ร่วมกับคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพ/ข่าว : พัชรินทร์ ประทุมชาติ

ที่มา : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Comments are closed.
FACEBOOK PAGE


จำนวนคเข้าชมเว็บไซต์

www.rinac.msu.ac.th