Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรม / ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านวิจิตรศิลป์และวัฒนธรรมระดับชาติ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านวิจิตรศิลป์และวัฒนธรรมระดับชาติ

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านวิจิตรศิลป์และวัฒนธรรมระดับชาติ จากประเทศกัมพูชา สปป.ลาว สหภาพเมียนมาร์ และเวียดนาม และศิลปกรรมของไทย จำนวน 50 ท่าน นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์วีณา วีสเพ็ญ ผู้เชี่ยวชาญประจำสถาบันวิจัยศิลปะฯ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งบรรยายเกี่ยวกับการทำงานของสถาบันวิจัยศิลปะฯ

ในการนี้ คณะศึกษาดูงานด้านวิจิตรศิลป์และวัฒนธรรมระดับชาติ ได้เข้าศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงาน เชื่อมโยงความสัมพันธ์องค์กรด้านศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยศิลปะฯ ได้นำชมพิพิธภัณฑ์ใบลานที่วัดมหาชัย และห้องจัดนิทรรศการชั้น 3 ณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้เข้าชมห้องจัดแสดงเอกสารโบราณ ห้องผ้าไหม ห้องเอกสารกลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ และหอจำปาศิลป์

 

ภาพ : ศรัณย์พงษ์/ วัชระ

ข่าว : ศรัณย์พงษ์

 

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ร่วมจัดประเพณีบุญผะเหวด ฮีตเดือน ๔ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สถาบันวิจัยศิลป …