ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 10 คน

ลาวสำรวจงาน(สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน) (1)

ลาวสำรวจงาน(สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน) (1)

 

 

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 นางพรพิมล มโนชัย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้นำคณะศึกษาดูงานจาก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี อาจารย์สถิต เจ๊กมา ได้กล่าวต้อนรับ และบรรยายถึงโครงสร้างและการทำงานของสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสาราม

ในการนี้ บุคลากรของสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย นางสาวอนุกูล บุญอ่อน หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้นำคณะที่มาเยี่ยมและศึกษาดูงานชม เอกสารใบลาน ที่ ห้องธรรมเจดีย์นิทรรศน์ และ ผ้าอีสาน ที่ห้องจัดแสดงผ้าในอีสาน

 

ภาพ/ข่าว : ศรัณย์พงษ์ ชรารัตน์

Comments are closed.
YOUTUBE RINAC
FACEBOOK PAGE


จำนวนคเข้าชมเว็บไซต์

www.rinac.msu.ac.th