ต้อนรับคณะดูงานจาก ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ. ห้องประชุมชั้น 3 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ทำการต้อนรับ อาจารย์ นักศึกษา หลักสูตรการจัดการวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยมีอาจารย์สถิตย์ เจ็กมา รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวต้อนรับ และแนะนำบุคลากรและการทำงานของ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
 
ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพการจัดการวัฒนธรรม จึงได้ขอความอนุเคราะห์เข้าชมสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ และขยายโลกทัศน์เกี่ยวกับวัฒนธรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษา และเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งได้เข้าชม ห้องนิทรรศการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ห้องผ้าอีสาน ห้องธรรมเจดีย์นิทรรศน์ ห้องนิทรรศการศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน และห้องนิทรรศการศิลปินพื้นบ้าน ซึ่งในแต่ละห้องนั้นจะมีบุคลากร สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ค่อยให้คำแนะนำ
 
ภาพ/ข่าว: ศรัณย์พงษ์ ชรารัตน์
Comments are closed.
YOUTUBE RINAC
FACEBOOK PAGE


จำนวนคเข้าชมเว็บไซต์

www.rinac.msu.ac.th