ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2559

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลาประมาณ 09.00 น.  ณ ห้องประชุมชั้น 3 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ทำการต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยมี อาจารย์สถิตย์ เจ๊กมา รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์ กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งบรรยายเกี่ยวกับการทำงานของสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

 

 

 

 

Comments are closed.
YOUTUBE RINAC
FACEBOOK PAGE


จำนวนคเข้าชมเว็บไซต์

www.rinac.msu.ac.th