Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรม / กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ ร่วมประชุมการถอดองค์ความรู้และสาแหรก จากตำรายาภูมิภาคสู่การคุ้มครองและใช้ประโยชน์ของชาติ

กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ ร่วมประชุมการถอดองค์ความรู้และสาแหรก จากตำรายาภูมิภาคสู่การคุ้มครองและใช้ประโยชน์ของชาติ

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 นายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์ นายชวนากร จันนาเวช และนายอรรถพล ธรรมรังสี บุคลากรกลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมการประชุมการถอดองค์ความรู้และสาแหรก จากตำรายาภูมิภาคสู่การคุ้มครองและใช้ประโยชน์ของชาติ ณ วัดท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยนางเสาวนีย์ กุลสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการประชุม และดร.นันทศักดิ์ โชติชนะเดชาวงศ์ รองผู้อำนวยการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย กล่าวรายงาน ซึ่งกิจกรรมภายในงานได้มีการอภิปรายเรื่อง การนำตำรายาภูมิภาคสู่การคุ้มครองและการใช้ประโยชน์ของชาติ การตรวจสอบใบลานต้นฉบับภายในวัด ตำรายา และการสรุปประเด็นการประชุม ซึ่งมีผู้นำชุมชนและชาวบ้านที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างตั้งแต่วันที่ 21-22 กันยายน 2561 ณ วัดท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

 

ภาพ นายอรรถพล ธรรมรังสี

ข่าว นายพัชรินทร์ ประทุมชาติ

 

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ร่วมจัดประเพณีบุญผะเหวด ฮีตเดือน ๔ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สถาบันวิจัยศิลป …