นิสิต บุคลากร มมส ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายในหลวง (รัชกาลที่ ๙)

นิสิต บุคลากร มมส ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายในหลวง (รัชกาลที่ ๙)

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ ห้องโถง ชั้น 1 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรม การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์  “สัตตผกามาศ ร้อยด้วยใจ ถวายในหลวง (รัชกาลที่ ๙)”  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงส์สุวรรณ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิด

เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจ เพื่อทูลเกล้าฯถวายในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ในการนี้ ได้มี บุคลากร จากหน่วยงานต่างๆ   นิสิต และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ได้ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อทูลเกล้าฯถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี นางสาวสุพิน ไตรแก้วเจริญ เป็นวิทยากรผู้ถ่ายทอดและฝึกปฏิบัติประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ครั้งนี้

 

ข่าว/ภาพ  ศรัณย์พงษ์ ชรารัตน์

 

 

Comments are closed.
FACEBOOK PAGE


จำนวนคเข้าชมเว็บไซต์

www.rinac.msu.ac.th