คณะผู้บริหารร่วมรายการ“วิถีวิทย์ พิชิตชุมชน”         

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565  เวลา 15.00-16.00 น.  ณ กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านลุมพุก ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม  นายสถิตย์ เจ็กมา ผู้รับผิดชอบโครงการ หมู่บ้านจักสานไม้ไผ่บ้านลุมพุก ปีงบประมาณ 2563-2564  ได้รับงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้รับเชิญให้เข้าร่วมรายการ   “วิถีวิทย์ พิชิตชุมชน” เป็นรูปแบบออนไลน์ ดำเนินรายการโดย คุณเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) มีผู้เข้าร่วมรายการประกอบด้วย อาจารย์ทม เกตุวงศา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายสถิตย์  เจ็กมา รองผู้อำนวยการและผู้รับผิดชอบโครงการ และนางพวงพะยอม เยี่ยมยอด  กำนันตำบลโคกพระและประธานกลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านลุมพุก และสมาชิกกลุ่มอีกจำนวน 6 ท่าน การเข้าร่วมรายการครั้งนี้มีรูปแบบรายการ เป็นการคุย เล่าประสบการณ์ ของการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปพัฒนาชุมชนและผู้ประกอบการในชุมชน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง

เนื้อหารายการ แนะนำผู้ร่วมรายการ ซักถามประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากคนในพื้นที่ เจ้าของโครงการแนะนำการใช้ วทน. ไปแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ใช้องค์ความรู้อะไร มีกระบวนการอย่างไร ทำอย่างไร พื้นที่สามารถนำชมผลจากการดำเนินงาน หรือ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา นำเสนอปัจจัยแห่งความสำเร็จของการดำเนินโครงการ นำเสนอขายสินค้า มีโปรโมชั่นในช่วงของการพูดคุย รายการปี 2565 ระยะที่ 2 เดือนเมษายน 2565 – เดือนกันยายน 2565  ออกอากาศ ทุกวันศุกร์ เวลา 15.00 น. – 16.30 น. รายการกลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านลุมพุก นำเสนอเป็น รายการที่ 22 (Ep 66)  สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ https://fb.watch/3nulfnyNUH/

ภาพ / ข่าว : นายสถิตย์  เจ็กมา

Comments are closed.
FACEBOOK PAGE


จำนวนคเข้าชมเว็บไซต์

www.rinac.msu.ac.th