Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรม / กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ ลงพื้นที่สำรวจหอพระไตรปิฎก

กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ ลงพื้นที่สำรวจหอพระไตรปิฎก

เมื่อวันที่ 17-20 มีนาคม 2559 กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ลงพื้นที่สำรวจหอพระไตรปิฎกในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดศรีสะเกษดังนี้

วันที่ 17 มีนาคม 2559 กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสำรวจเอกสารใบลาน ณ วัดมณีวนาราม พบว่า มีเอกสารใบลานจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบ
วันที่ 18 มีนาคม 2559 ลงพื้นที่สำรวจหอพระไตรปิฎกจากวัดสุมังคลาราม วัดเจียงอีศรีมงคลวนาราม และวัดมหาพุทธาราม (วัดพระโต) ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ และช่วงบ่ายได้ลงพื้นที่สำรวจหอพระไตรปิฎก วัดเก่าหนองบัว สำนักสงฆ์บ้านโพนทราย (วัดนอกบ้านโพนทราย) เขตบ้านโพนทราย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
และในวันที่ 19 มีนาคม 2559 กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณเข้าร่วมกิจกรรมบุญผะเหวด ณ วัดบ้านโพนทราย ตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

 

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ร่วมจัดประเพณีบุญผะเหวด ฮีตเดือน ๔ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สถาบันวิจัยศิลป …