Home / Tag Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

Tag Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเสนอชื่อผู้มีผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมเ เข้ารับการพิจารณารับรางวัล นาคราช

ขอเชิญเสนอชื่อผู้มีผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมเ เข้ารับการพิจารณารับรางวัล นาคราช

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญเสนอชื่อผู้มีผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมเ เข้ารับการพิจารณารับรางวัล “นาคราช” เนื่องในงานเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นทา …

Read More »

ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ศิลปะการแกะสลักลายไทยแบบนูนต่ำเบื้องต้น

  ขอเชิญนักเรียบ ม.ปลาย  นิสิต นักศึกษา เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ศิลปะการแกะสลักลายไทยแบบนูนต่ำเบื้องต้น” เพื่อเสริมความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม รับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ ̵ …

Read More »

ขอเชิญดาวน์โหลดฟอนต์อักษรโบราณอีสาน [สำหรับ Windows เท่านั้น]

cover-map-font

[สำหรับ Windows เท่านั้น] คู่มือการใช้งานฟอนต์ (อักษรธรรมอีสาน) คู่มือการใช้งานฟอนต์ (อักษรไทยนอย) ปล. mhs.thn_B (มหาชัยไทยน้อย: แรงบันดาลใจสร้างสรรค์จากลายมือในหนังสือใบลานเรื่องสินไซ วัดมหาชัยอาราม …

Read More »