Home / Tag Archives: ข่าวกิจกรรม สถาบันฯ

Tag Archives: ข่าวกิจกรรม สถาบันฯ

ต้อนรับคณะดูงานจาก ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์

ต้อนรับคณะดูงานจาก ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ. ห้องประชุมชั้น 3 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ทำการต้อนรับ อาจารย์ นักศึกษา หลักสูตรการจัดการวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทย …

Read More »

แลกเปลี่ยนความรู้เรื่อง ผ้าทอในวัฒนธรรมอีสาน

แลกเปลี่ยนความรู้เรื่อง ผ้าทอในวัฒนธรรมอีสาน

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ณ. ห้องประชุมชั้น 3 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนความรู้ เรื่องผ้าทอในวัฒนธรรมอีสาน โดยมี รองศาสตราจารย์  ดร.ปฐม  หงษ์สุว …

Read More »

ประชุมร่วมกับวัดมณีวนาราม

ประชุมร่วมกับวัดมณีวนาราม

เมื่อวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณได้เข้าร่วมประชุมโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์วันมณีวนาราม (วัดป่าน้อย) จ.อุบลราชธานี โดยมีท่านพระครูโกศลวิหารคุณรองเจ้าอาวาสวัดมนีวนาราม เป็นปร …

Read More »

ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านวังจาน

ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านวังจาน

    เมื่อวันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2560 เวลาประมาณ 13.30 น.  ณ บริเวณห้องประชุมชั้น 4 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ทำการต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านวังจาน ตำบลดอ …

Read More »

บุคลากรร่วมสวัสดีปีใหม่ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

สวัสดีปีใหม่ ผอ. 2560

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 ณ. ชั้น 4 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บุคลากรสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มอบกระเช้าของขวัญ ให้กับ รองศาสตราจารย์  ดร.ปฐม  หงษ์สุวรรณ ผู้อำนวยกา …

Read More »