Home / Tag Archives: ข่าวกิจกรรม สถาบันฯ

Tag Archives: ข่าวกิจกรรม สถาบันฯ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ ตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ได้จัด ระหว่างวันที่ 14-17 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนนา …

Read More »

ผู้บริหารเเละบุคลากรสถาบันวิจัยศิลปะเเละวัฒนธรรมอีสาน ร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ถวายในหลวงรัชกาลที่ ๙

ผู้บริหารเเละบุคลากรสถาบันวิจัยศิลปะเเละวัฒนธรรมอีสาน ร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9

ผู้บริหารเเละบุคลากรสถาบันวิจัยศิลปะเเละวัฒนธรรมอีสาน ร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในวันที่ 16 สิ …

Read More »

ศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม ตามรอยอารยธรรมอีสานสู่ล้านนา

ศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม ตามรอยอารยธรรมอีสานสู่ล้านนา

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการศึกษาดูงานด้านศิลปและวัฒนธรรม ตามรอยอารยธรรมอีสานสู่ล้านนา ระหว่างวันที่ 5-8 สิงหาคม 2560 ณ จังหวัดแพร่ – จังหวัดน่าน สถาบันวิจัยศิลป …

Read More »

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน จัดงานเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี 2560

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน จัดงานเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น . สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดงานเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี 2560 โดยมี ศาสตราจารย์ ด …

Read More »

นิทรรศการ “เส้นทางผ้าคราม สานสายใย วิถีคนไทยในอีสาน”

นิทรรศการ “เส้นทางผ้าคราม สานสายใย วิถีคนไทยในอีสาน”

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องโถงชั้น 1 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดนิทรรศการ “เส้นทางผ้าคราม สานสายใย วิถีคนไทยในอีสาน” ในโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมอุตสาหกรรมในครั …

Read More »