Home / Tag Archives: ข่าวกิจกรรม สถาบันฯ

Tag Archives: ข่าวกิจกรรม สถาบันฯ

นิสิตกัมพูชาในกองทุนสมเด็จพระเทพฯ เข้าร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

นิสิตกัมพูชาในกองทุนสมเด็จพระเทพฯ เข้าร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ ห้องโถง ชั้น 1 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อ.ดร.ณัฐกฤตา นามมนตรี จากคณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้นำนิสิตกัมพูชาในกองทุ …

Read More »

นิสิต บุคลากร มมส ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายในหลวง (รัชกาลที่ ๙)

นิสิต บุคลากร มมส ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายในหลวง (รัชกาลที่ ๙)

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ ห้องโถง ชั้น 1 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรม การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์  “สัตตผกามาศ ร้อยด้วยใจ ถวายในหลวง (รัชกาลที่ ๙)”  โดยมี รองศาส …

Read More »

ถ่ายวิดีทัศน์การอนุรักษ์เอกสารโบราณ

ถ่ายวิดีทัศน์การอนุรักษ์เอกสารโบราณ

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 อาจารย์ ดร.เนติรัฐ วีระนาคินทร์ อาจารย์ประจำสาขาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาละยมหาสารคาม ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการ “การผลิตรายการสารคดี ชุด สืบสานศิลปวัฒนธรรมอีสานใน …

Read More »

ต้อนรับคณะอาจายร์และผู้เข้าอบรม คณะมนุยษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ต้อนรับคณะอาจายร์และผู้เข้าอบรม คณะมนุยษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ. ห้องประชุมชั้น 3 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ทำการต้อนรับ คณะอาจายร์และผู้เข้าอบรม คณะมนุยษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี …

Read More »

ศึกษาดูงาน วิถีคราม วิถีคนผู้ไท ในจังหวัดสกลนคร-นครพนม

ศึกษาดูงาน วิถีคราม วิถีคนผู้ไท ในจังหวัดสกลนคร-นครพนม

เมื่อวันที่ 7- 8 พฤษภาคม 2560 อาขารย์สถิตย์  เจ็กมา รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์ พร้อมด้วยนางนิ่มนวล จันทรุญและบุคลากร สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานได้นำชาวบ้านบ้านโนนสแบงและบ …

Read More »