043-721-686

การเล่นพิณเบื้องต้น
วันที่เริ่มหลักสูตร 6 ก.ย. 2021
วันที่สิ้นสุดหลักสูตร 17 ก.ย. 2021

รายละเอียดของหลักสูตร

     การเรียนรู้เครื่องดนตรีพื้นบ้านและวิธีการเล่นพิณ ฝึกทักษะการเล่นพิณ เพื่อศึกษาหรือความบันเทิงส่วนตัวและเป็นพื้นฐานพัฒนาสู่การเป็นมืออาชีพ 

เวลาเรียนทั้งสิ้น 12 ชั่วโมง โดย จะจัดให้มีการเรียนตั้งแต่เวลา  13.30 - 15.30 

ค่าลงทะเบียน

500 บาท

ตารางเรียน

ตารางเรียนครั้งที่ 1:  6 ก.ย. 64 ประวัติความเป็นมา ส่วนประกอบของพิณ
ตารางเรียนครั้งที่ 2:  8 ก.ย. 64 การตั้งสายพิณ (2 ชั่วโมง)
ตารางเรียนครั้งที่ 3:  10 ก.ย. 64 ตำแหน่งเสียงบน (2 ชั่วโมง)
ตารางเรียนครั้งที่ 4:  13 ก.ย. 64 การวางนิ้วและการดีดพิณ (2 ชั่วโมง)
ตารางเรียนครั้งที่ 5:  15 ก.ย. 64 ลายโปงลาง (2 ชั่วโมง)
ตารางเรียนครั้งที่ 6:  17 ก.ย. 64 ลายนกไซบินข้ามทุ่ง (2 ชั่วโมง)


วิทยากร

จำนวนคนที่รับ
  • 0/30 คน

หมดเวลาในการลงทะเบียน