043-721-686

ตรวจสอบรายชื่อ / สถานะการลงทะเบียน

กรุณาชำระค่าลงทะเบียน

- ชำระค่าลงทะเบียน เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ให้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าบัญชี เลขที่บัญชี 408-931691-9 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยมหาสารคาม”

- ส่งหลักฐานการชำระเงิน โดยระบุชื่อ-สกุลผู้ลงทะเบียนให้ชัดเจนผ่านระบบลงทะเบียนทางเว็บไซต์ลงทะเบียนนี้

* รายละเอียดการเข้าร่วมอบรมออนไลน์จะส่งไปยังเมล์ที่ได้ลงทะเบียนไว้ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 1 วัน

ตัวอย่าง ในการตรวจสอบรายชื่อ: สรรพคุณ ทำนา หรือ สรรพคุณ หรือ ทำนา
ระบุชื่อที่ใช้ในการลงทะเบียน

กรุณากรอกคำที่จะค้นหา