การประชุมวิชาการระดับชาติ : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายชื่อผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานภาคบรรยาย

Untitled Document

การตรวจสอบรายชื่อและสถานการณ์ส่งผลงานวิชาการ กรุณาระบุชื่อ ที่ต้องการ ระบบจะแสดงสถานะของการส่งผลงานวิชาการ ดังนี้

1. หมายถึง รอการพิจารณาการตรวจสอบผลงาน

2. หมายถึง ผลงานผ่านการพิจารณาแล้วให้ส่งหลักฐานการชำระเงิน

3. หมายถึง ระบบได้รับเอกสารการชำระเงินรอการตรวจสอบการชำระเงิน

4. หมายถึง ผลงานผ่านการพิจารณาสมบูรณ์แล้ว จะสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ ผลงานวิชาการผ่านการพิจารณา

ผลงานภาคบรรยายที่ส่งทั้งหมด: 47 ผลงาน

ผลงานภาคบรรยายที่ผ่านการพิจารณา: 42 ผลงาน


กรุณากรอกคำที่จะค้นหา

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

โทรศัพท์/โทรสาร 043-721-686    e-mail : rinacconf@msu.ac.th

© 2020 by Rinac MSU.