Breaking News
Home / วีดีโอ

วีดีโอ

วีดิทัศน์แสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ในปี พ.ศ.๒๕๖๐

วีดิทัศน์นี้ ผลิตขึ้นเพื่อแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ในปี พ.ศ.๒๕๖๐ คือ นายฉลอง ไชยเมือง ตำแหน่งลูกมือช่าง ซึ่งเป็นบุคลากรของสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลิตโดย : สถาบั …

Read More »

คลินิกโหราศาสตร์ : ตอน “โหราศาสตร์ค้นพบอะไร”

คลินิกโหราศาสตร์ : ตอน “โหราศาสตร์ค้นพบอะไร”

TheRinacHoraEsan : คลินิกโหราศาสตร์ : ตอนโหราศาสตร์ค้นพบอะไร โดย อ.กีรติวจน์ ธนภัทรธุวานันท์ บันทึกภาพ/ตัดต่อ : บุญชู ศรีเวียงยา ควบคุมการผลิด : อ.สถิตย์ เจ็กมา และ อ.กีรติวจน์ ธนภัทรธุวานันท์ อำนวยกา …

Read More »

คลินิกโหราศาสตร์ : ตอน “ความสำคัญของโหราศาสตร์”

คลินิกโหราศาสตร์ : ตอน “ความสำคัญของโหราศาสตร์”

TheRinacHoraEsan : คลินิกโหราศาสตร์ : ตอนความสำคัญของโหราศาสตร์ โดย อ.กีรติวจน์ ธนภัทรธุวานันท์ บันทึกภาพ/ตัดต่อ : บุญชู ศรีเวียงยา ควบคุมการผลิด : อ.สถิตย์ เจ็กมา และ อ.กีรติวจน์ ธนภัทรธุวานันท์ อำนว …

Read More »