Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

ร่วมงานสงกรานต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ร่วมงานสงกรานต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 19-21 เมษายน 2560 ผู้บริหาร และบุคลากร สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมงานสงกรานต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ หน้าลานหอพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก กิจกรรมวันท …

Read More »

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 เวลาประมาณ 19.00 น. ณ. ศาลาโฆษะอนุสรณ์ วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง ตำบลในเมือง จังหวัดขอแก่น  สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นางทองทรัพย์ แก้ว …

Read More »

ประเพณีสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560

ประเพณีสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดงานสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 ณ อาคารสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ชั้น 1 โดยมี รองศ …

Read More »

กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ จัดระบบใบลาน วัดศรีประดู่และวัดรังษี

จัดระบบใบลาน วัดศรีประดู่และวัดรังษี

เมื่อวันที่ 21 – 24 มีนาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ลงพื้นที่ภาคสนามสำรวจและจัดระบบทำบัญชีเอกสารใบลาน ในเขตตำบลดอกไม้ อำ …

Read More »

การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560

การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 เวลาประมาณ 09.00 น. ณ บริเวณสนามกีฬา ข้างกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บุคลากร สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีนสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วม พิธีเปิดการแข่งขันกีฬ …

Read More »