Breaking News
Home / ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลาประมาณ 09.00 น.  ณ ห้องประชุมชั้น 3 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ทำการต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน …

Read More »

ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน และมอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับบุคลากรดีเด่น

ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยศิลปะและวันฒนธรรมอีสาน และหมอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับบุคลากรดีเด่น

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณหอพระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูป เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน …

Read More »

ประชุมเครือข่ายหัวหน้าสำนักงานเลขานุการฯ

ประชุมเครือข่ายหัวหน้าสำนักงานเลขานุการฯ

วันที่ 27 ตุลาคม 2560 สถาบันวิจัยศิลปและวัฒนธรรม คณะการท่องเที่ยวฯ และคณะสัตวแพทยศาสตร์. เป็นเจ้าภาพจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขั้นตอน แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดหาพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ.2560 …

Read More »

ต้อนรับคณะอาจารย์เเละนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนเเก่น

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนเเก่น

วันอังคารที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ สถาบันวิจัยศิลปะเเละวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ต้อนรับคณะอาจารย์เเละนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนเเก …

Read More »

ร่วมงานกฐินสามัคคี ม.มหาสารคาม ประจำปี 2560

ร่วมงานกฐินสามัคคี ม.มหาสารคาม ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 20  ตุลาคม 2560 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งแต่เวลา 14.30 น. ผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสรคาม ร่วมงานกฐินสามัคคี ม.มหาสารคาม ประจำปี 256 …

Read More »