Breaking News
Home / วีดีโอ / วีดิทัศน์แสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ในปี พ.ศ.๒๕๖๐

วีดิทัศน์แสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ในปี พ.ศ.๒๕๖๐

วีดิทัศน์นี้ ผลิตขึ้นเพื่อแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ในปี พ.ศ.๒๕๖๐ คือ นายฉลอง ไชยเมือง ตำแหน่งลูกมือช่าง ซึ่งเป็นบุคลากรของสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผลิตโดย : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Check Also

งานประเพณีสืบชะตาแม่น้ำโขงฯ

นักข่าวพลเมือง : “สืบชะตาแม่โขง” สืบสานตำนานเชียงคาน จ.เลย