Breaking News
Home / วีดีโอ / คลินิกโหราศาสตร์ : ตอน “โหราศาสตร์ค้นพบอะไร”

คลินิกโหราศาสตร์ : ตอน “โหราศาสตร์ค้นพบอะไร”

TheRinacHoraEsan : คลินิกโหราศาสตร์ : ตอนโหราศาสตร์ค้นพบอะไร โดย อ.กีรติวจน์ ธนภัทรธุวานันท์

บันทึกภาพ/ตัดต่อ : บุญชู ศรีเวียงยา

ควบคุมการผลิด : อ.สถิตย์ เจ็กมา และ อ.กีรติวจน์ ธนภัทรธุวานันท์

อำนวยการผลิต : รศ.ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ

ผลิตโดย : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Check Also

งานประเพณีสืบชะตาแม่น้ำโขงฯ

นักข่าวพลเมือง : “สืบชะตาแม่โขง” สืบสานตำนานเชียงคาน จ.เลย