Home / ข่าวประกาศ / ข่าวประชาสัมพันธ์ / แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาและสถานที่สอบ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา

แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาและสถานที่สอบ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560

เวลา 09.00 น. -12.00 น. สอบข้อเขียนและปฏิบัติ ห้องสอบ B314 อาคารวิทยบริการ B สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 3

เวลา 13.30 น. – 16.30 น. สอบสัมภาษณ์ ห้องประชุมชั้น 3 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน